Nokia 6310 - Ta bort namn och nummer

background image

Ta bort namn och nummer

Tryck på

Namn

och välj

Radera

.

• Om du vill ta bort ett namn och nummer i taget väljer du

En i taget

och bläddrar till det namn (och

nummer) som du vill ta bort. Tryck på

Radera

och tryck på

OK

för att bekräfta.

• Om du vill ta bort alla namn och nummer i telefonboken väljer du

Radera alla

, bläddrar till

Telefon

eller

SIM-kort

och trycker på

Radera

. Tryck på

OK

och bekräfta med säkerhetskoden.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

ken

(

N

amn

)

37

Telefon

bo

ken

(

N

amn

)