Nokia 6310 - Ändra standardnummer

background image

Ändra standardnummer

Tryck på

eller

i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha och tryck på

Detaljer

.

Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på

Val

och välj

Som standard

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

ken

(

N

amn

)

36