Nokia 6310 - Samtalsgrupper

background image

Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i telefonboken i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp
kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignalston och så att en viss logotyp visas i
displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in
telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss
samtalsgrupp går du till

Ring för

i avsnittet Toninställningar på sidan 60.

Tryck på

Namn

, välj

Samtalsgrupp

och välj den samtalsgrupp du vill ha. Välj

Gruppnamn

, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på

OK

.

Ringning i gruppen

och bläddra till den ringsignalston du vill ställa in för gruppen och tryck på

OK

.

Standard

är den ton som är vald för aktiv profil.

Grafik i gruppen

och välj

om du vill visa en grupplogotyp,

Av

om du inte vill använda någon

logotyp,

Visa

om du vill visa logotypen, eller

Sänd grafik

om du vill sända grupplogotypen som ett

OTA-meddelande (Over The Air) om detta kan hanteras i nätet.

Medlemmar

. Om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen trycker du på

OK

vid

Lägg till namn

.

Om du redan har lagt till namn och nummer i gruppen trycker du på

Val

, bläddrar till

Lägg till namn

och trycker på

OK

. Bläddra till det namn du vill lägga till i gruppen och tryck på

Lägg till

.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet och trycker på

Val

. Tryck

OK

vid

Ta bort namn

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Anv

ä

nd

a

m

eny

n

42