Nokia 6310 - Söka efter ett namn i telefonboken

background image

Söka efter ett namn i telefonboken

1. Tryck på

Namn

och välj

Sök

.

2. Tryck på

Visa

om du vill öppna telefonboken eller skriv in det första tecknet eller de första tecknen i

namnet du söker efter och tryck på

Hämta

. Matchningarna visas i ett fönster.

3. Bläddra till önskat namn och tryck på

Detaljer

. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.

Tips! Om du vill hitta ett namn eller telefonnummer snabbt trycker du på

eller

i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller
bläddra till det namn du vill ha.