Nokia 6310 - Röststyrd uppringning

background image

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Du
kan lägga till upp till tio röstmärken. Ett röstmärke kan vara vilken typ av ord som helst som du kan tala
in, t. ex. namnet på en person.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.

Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så
mycket ljud.

När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som
vanligt intill örat.

Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i
exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.