Nokia 6310 - Kopiera telefonböcker

background image

Kopiera telefonböcker

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne, och tvärtom.

1. Tryck på

Namn

och välj

Kopiera

.

2. Välj kopieringsriktning,

Från telefon till SIM-kort

eller

Från SIM-kort till telefon

.

3. Välj

En i taget

,

Alla

eller

Standardnr.

.

• Om du väljer

En i taget

, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på

Kopiera

.

Standardnr.

visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.

4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du

Behåll original

eller

Radera origin.

.

• Om du väljer

Alla

eller

Standardnr.

trycker du på

OK

när

Börja kopiera?

eller

Flyttar

visas.