Nokia 6310 - Använda automatisk textigenkänning

background image

Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Denna automatiska textinmatning
baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i. När ordlistan börjar bli full ersätts
det äldsta ordet med det nyaste. Symbolen

visas högst upp till vänster i displayen när du skriver

in text med automatisk textigenkänning.