Nokia 6310 - Samtal väntar

background image

Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen

Val

för samtal väntar

, se Val för samtal väntar på sidan 57.

Tryck på

under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet

parkeras. Tryck på

för att avsluta det aktiva samtalet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sam

talsfun

ktion

er

28