Nokia 6310 - Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

background image

Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på

för att svara på det inkommande samtalet och tryck på

för att avsluta samtalet.

Tryck på

om du vill avvisa det inkommande samtalet.

Om du trycker på

Ljudlös

stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.

Tips! Om funktionen

Vidarekoppla vid upptaget

är aktiverad, t. ex. om samtalet är

vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se
Vidarekoppla på sidan 56.