Nokia 6310 - Snabbuppringning

background image

Snabbuppringning

Genom att koppla ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna (

till

)

kan du ringa numret på något av följande sätt:

• Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på

.

• Om

Snabbuppringning

är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills

samtalet inleds. Se Snabbuppringning på sidan 57.

Mer information finns i Snabbuppringning på sidan 38.