Nokia 6310 - Konferenssamtal

background image

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.

2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på

Val

och väljer

Nytt samtal

.

3. Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller hämta numret från minnet, och tryck på

Ring

. Det första samtalet parkeras.

4. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagarna i konferenssamtalet. Tryck

Val

och välj

Konferens

.

5. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sam

talsfun

ktion

er

27

Sam

talsfun

ktion

er

6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:

Tryck på

Val

och välj

Privat

. Bläddra till önskad deltagare och tryck på

OK

. När du har avslutat det

privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 4.

7. Tryck på

när du vill avsluta konferenssamtalet.