Nokia 6310 - Ringa ett samtal

background image

Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du vill ändra numret som visas i displayen använder

du

eller

för att flytta markören och trycker på

Radera

för att ta bort tecknet till

vänster om markören.

För utlandssamtal, trycker du två gånger på

för det internationella prefixet (tecknet +

ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer.

2. Tryck på

för att slå numret.

3. Tryck på

eller

Lägg på

för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket).

När du använder telefonen tillsammans med bilmonteringssatsen CARK-91 kan du växla från
handsfree-läge till privat läge genom att koppla loss CARK-91 från telefonen. Om du vill växla tillbaka
till handsfree-läge kopplar du in CARK-91 i telefonen.

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Se Söka efter ett namn i telefonboken på sidan 36.

2. Tryck på

för ringa upp numret som visas i displayen.