Nokia 6310 - Alternativ under ett samtal

background image

Alternativ under ett samtal

Tryck på

Val

under ett samtal för vissa av följande nättjänster (om de är tillgängliga från din

nätoperatör för aktuellt samtal):

Mikrofon av

eller

Mikrofon på

,

Avsluta

,

Avsluta alla

,

Telefonbok

,

Meny

och

Parkera

eller

Återta

,

Nytt

samtal

,

Konferens

,

Privat

,

Svara

och

Svara ej

.

Sänd DTMF

används för att sända DTMF-toner, t. ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in

strängen med DTMF-toner eller hämta den från telefonboken och tryck på

OK

. Observera att du kan

knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på

.

Pendla

används för att växla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal,

Överför

för att koppla ett

parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet, och

Spela in

används för att

starta röstinspelning.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Skr

iva t

ext

29

Skr

iva t

ext