Nokia 6310 - Slå på och stänga av telefonen

background image

Slå på och stänga av telefonen

Tryck och håll ner strömbrytaren, .

Observera att om

Sätt i SIM-kort

visas även om SIM-kortet är ordentligt instoppat,

ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteoperatör. Telefonen kan inte hantera
SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

• Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in din PIN-kod (visas som ****)

och trycker på

OK

.

Se även

PIN-kodsbegäran

i Säkerhetsinställningar på sidan 62 och Koder på sidan

12.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ko

mm

a ig

å

ng

23

Ko

mm

a ig

å

ng

• Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in din säkerhetskod (visas som ****) och

trycker på

OK

.

Mer information finns i Koder på sidan 12.

Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla
störningar eller fara.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra
radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är
påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att
telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal
eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ko

mm

a ig

å

ng

24