Nokia 6310 - Sätta i SIM-kortet och batteriet

background image

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.

• SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du

hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

• Innan du sätter in SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet

borttaget.

1. Vänd telefonens baksida mot dig och tryck på knappen på bakstycket (1).

Dra ur batteriet (2).

2. Frigör SIM-korthållaren genom att dra den av SIM-kortet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ko

mm

a ig

å

ng

21

Ko

mm

a ig

å

ng

3. Sätt i SIM-kortet i telefonen (4). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att

området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

4. Skjut in korthållaren över SIM-kortet så att det låser kortet på plats (5).

5. Placera batteriet på telefonens baksida (6) och skjut in det på telefonen

tills det låses på plats (7).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ko

mm

a ig

å

ng

22