Nokia 6310 - Röstfunktioner

background image

Röstfunktioner

Telefonen har följande röstfunktioner:

• Röstuppringning - för att ringa samtal med hjälp av röstmärken, se Röststyrd uppringning på sidan

39.

• Röstkommandon - för att aktivera vissa funktioner i telefonen som finns på menyn

Röstkommandon

, se Röstkommandon på sidan 75.

• Röstinspelning - för att göra röstinspelningar, se Inspelning på sidan 73.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Di

n

tel

efo

n

17

Di

n

tel

efo

n