Nokia 6310 - Talefunksjoner

background image

Talefunksjoner

Telefonen har disse talefunksjonene:

• Taleoppringing - hvis du vil ringe ved hjelp av talesignaler, se Taleoppringing på side 38.

• Talekommandoer - hvis du vil aktivere enkelte funksjoner i telefonen som er oppført i menyen

Talekommandoer

, se Talekommandoer på side 75.

• Taleopptaker - hvis du vil spille inn tale, se Taleopptaker på side 73.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

en

17

Telefon

en