Nokia 6310 - HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

background image

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Telefonen gir deg mulighet til å bruke høyhastighetsutgaven av GSM-datatjenestene. Du kan bruke
høyhastighetsfunksjonaliteten når telefonen er koblet til en datamaskin via en IR-forbindelse, kabel
eller Bluetooth, og når modemdrivere med støtte for høyhastighetskommunikasjon er installert på
datamaskinen og valgt som aktivt modem.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og
tilgjengelighet for høyhastighetsdatatjenester.

Se også Data- og fakskommunikasjon på side 95.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Over

sik

t over

fu

nksjo

n

en

e i

telefon

en

16