Nokia 6310 - STELL OG VEDLIKEHOLD

background image

STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor
hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.

Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser.

Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.

Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr,
ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.

Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes
fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.

Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.

Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.

Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.

Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller
annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer
radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt
fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og
om nødvendig få ordnet med service.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

KTI

G

SI

KK

ER

H

E

TSIN

F

O

RM

A

S

JO

N

100