Nokia 6310 - Lade opp og lade ut

background image

Lade opp og lade ut

Telefonen får strøm fra et oppladbart batteri.

Legg merke til at et nytt batteri først oppnår full ytelse etter at det er helt ladet opp og helt ladet ut to eller tre
ganger!

Batteriet kan lades opp og lades ut hundrevis av ganger, men det vil til slutt bli utbrukt. Når brukstiden (taletiden og
standby-tiden) er er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier som er godkjent av telefonfabrikanten, og bruk bare ladere som er godkjent av fabrikanten, når
du skal lade opp batteriet. Plugg ut laderen når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være koblet til en lader i mer enn
en uke, siden overlading kan gi kortere levetid. Hvis batteriet blir liggende ubrukt, vil det over tid lade seg ut.

Ekstreme temperaturer kan påvirke ladeevnen til batteriet.

Bruk batteriet bare til det formålet det er laget for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Batteriet må ikke kortsluttes. Kortslutninger kan oppstå ved uhell når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn)
kommer i direkte kontakt med begge polene (metallstripene på batteriet, + og -), for eksempel hvis du har
reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan føre til skade på batteriet eller gjenstanden som
skaper kontakten.

Hvis batteriet blir liggende på varme eller kalde steder, for eksempel i lukket bil om sommeren eller vinteren, vil det
redusere både kapasitet og levetid for batteriet. Prøv alltid å oppbevare batteriet mellom 15 °C og 25 °C. Det kan
være at en telefon med et varmt eller kaldt batteri midlertidig ikke fungerer, selv når batteriet er fullt ladet.
Batteriene har spesielt begrenset ytelse når temperaturene er langt under frysepunktet.

Batteriene må ikke brennes!

Batteriene må kastes i samsvar med lokale bestemmelser (resirkulering). Batteriene må ikke kastes sammen med
husholdingsavfall.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

STE

LL O

G

V

E

D

LIK

EH

OLD

99

STE

LL O

G

V

E

D

LIK

EH

OLD