Nokia 6310 - PC Suite

background image

PC Suite

PC Suite inneholder programmer som hjelper deg med følgende:

• administrere forskjellige telefonfunksjoner fra PC-en

• synkronisere kontakter og kalenderoppføringer mellom telefonen og programmet for personlig

informasjonshåndtering på PC-en.

• tegne og redigere samtalegruppe-symboler og bildemeldinger.

• lage nye ringetoner for telefonen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Data- og

faksko

mm

un

ika

sj

o

n

96

• velge forbindelsestype når du kobler PC-en til telefonen.

• lage sikkerhetskopier og gjenopprette personlig informasjon fra telefonen til PC-en eller til en

annen telefon.