Nokia 6310 - Spille inn

background image

Spille inn

1. Trykk

Meny

, velg

Tilbehør

og

Taleopptaker

.

2. Velg

Spill inn

for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, trykker du

Valg

og velger

Spill inn

.

Når du spiller inn, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.

3. Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du

Stopp

.

4. Skriv et navn for innspillingen og trykk

OK

for å lagre den.

Hvis du ikke vil lagre innspillingen, trykker du

Bakover

for å slette det forhåndsvalgte navnet. Trykk

Tilbake

og

OK

.

Hvis du spiller inn en aktiv samtale, lagrer telefonen automatisk innspillingen under navnet

Innspilling

.