Nokia 6310 - Liste over innspillinger

background image

Liste over innspillinger

Trykk

Meny

, velg

Tilbehør

og

Taleopptaker

. Velg

Innspillinger

, bla til ønsket innspilling og trykk

Valg

.

• Velg

Spill av

for å høre på den valgte innspillingen.

• Velg

Rediger tittel

. Skriv et nytt navn for innspillingen og trykk

OK

.

• Velg

Slett

for å slette innspillingen. Trykk

OK

for å bekrefte.

• Velg

Legg til alarm

. Skriv dato for alarmen og trykk

OK

. Skriv klokkeslett for alarmen og trykk

OK

.

Alarm

erstatter

Legg til alarm

når alarmen er slått på. Velg

Alarm

og navnet på innspillingen, og

dato og klokkeslett for alarmen vises. Hvis du vil fjerne alarmen, trykker du

Slett

og trykker så

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

75

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

Når tiden for alarmen kommer, gir telefonen en varseltone,

Innspilling! %0U %1U

, og klokkeslett for

alarmen og navnet på innspillingen vises. Trykk

Stopp

for å stoppe alarmen, og trykk så

Spill

for å spille

av innspillingen.