Nokia 6310 - Vise og slette tider

background image

Vise og slette tider

Trykk

Meny

, velg

Tilbehør

og

Stoppeklokke

.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge

Vis siste

for å vise siste målte tid. Velg

Se på tider

.

En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette de lagrede tidene, trykker du

Valg

og velger

Slett tider

. Velg

Alle på en gang

og trykk

OK

, eller velg

En etter en

og bla til tidene du vil slette. Trykk

Slett

og velg

OK

.