Nokia 6310 - Tidtaking og mellomtider

background image

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk

Meny

, velg

Tilbehør

,

Stoppeklokke

og

Mellomtider

.

Du kan velge

Fortsett

hvis tidtakingen ble lagt i bakgrunnen, for eksempel på grunn av

innkommende anrop.

2. Trykk

Start

for å starte tidtakingen. Trykk

M.tid

hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene

vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.

3. Trykk

Stopp

for å stoppe tidtakingen.

4. Trykk

Valg

og velg

Start

for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.

Lagre

for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk

OK

. Hvis det ikke blir angitt noe

navn, blir total tid brukt som tittel.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

77

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

Tilbakestill

for å tilbakestille tiden uten å lagre den.