Nokia 6310 - Rundetider

background image

Rundetider

Trykk

Meny

, velg

Tilbehør

,

Stoppeklokke

og

Rundetider

. Trykk

Start

for å starte tidtakingen, og

Runde

for å ta en rundetid. Trykk

Stopp

for å stoppe rundetidtakingen. Trykk

Valg

for å lagre eller tilbakestille

rundetider. Se Tidtaking og mellomtider over.