Nokia 6310 - Personlige notater

background image

Personlige notater

I personlige notater kan du lagre (maks 30) sensitive personlige notater, for eksempel passord eller
notasjoner.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

79

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

Trykk

Meny

, velg

Tilbehør

,

Lommebok

og

Pers. notater

. Hvis du trykker

Valg

kan du vise notater, legge

til nye notater, redigere et valgt notat og sortere notater etter navn eller dato.

Send som tekst

kopierer

innholdet i notatet til en tekstmelding.

Kopier til kal.

kopierer tittelen og notatet til kalenderen som en

påminnelse. Med

Bruk nummer

kan du velge ett eller flere numre fra et notat.