Nokia 6310 - Lommebok-innstillinger

background image

Lommebok-innstillinger

Trykk

Meny

, velg

Tilbehør

,

Lommebok

og

Innstillinger

. Velg

Kontroll av kode

kan du slå kodespørringen på eller av. Vær oppmerksom på at du må taste inn den

eksisterende lommebokkoden før du kan slå kodespørringen på eller av.

Endre kode

for å endre lommebokkoden.