Nokia 6310 - Betale kjøp med lommeboken

background image

Betale kjøp med lommeboken

Du kan få tilgang til en WAP-butikk og betale kjøpene med lommeboken ved å følge følgende
fremgangsmåte:

1. Opprett en WAP-tilkobling, se nedenfor.

2. Gå inn i ønsket WAP-butikk, og velg produktet du vil kjøpe.

3. Fyll ut skjemaet for betalingsdata som du mottar fra tjenesteleverandøren, ved å overføre

informasjonen fra lommeboken. Finn først kortet med informasjonen du trenger, og velg det. Hvis
du vil fylle ut alle feltene, velger du

Fyll ut alle felt

(dette vises bare når WAP-siden eller kortet

støtter standarden Electronic Commerce Modeling Language). Du kan også velge bare ett
informasjonsfelt fra et kort. Telefonen viser det utfylte skjemaet.

4. Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

80