Nokia 6310 - Tilbehør (Meny 11)

background image

Tilbehør (Meny 11)

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i
denne menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan
føre til forstyrrelser eller fare.