Nokia 6310 - Starte et spill for to spillere

background image

Starte et spill for to spillere

Du kan også spille

Snake II

som et spill for to spillere via IR-porten på telefonen, med en annen person

som har samme spill på en kompatibel telefon. Før du starter et spill for to spillere, må du kontrollere at
IR-portene til de to telefonene peker mot hverandre. Se Infrarød (Meny 9) på side 69.

Begge spillere må velge alternativet

2 spillere

for å starte spillet. Velg enten

Vertsspill

for å starte et

nytt spill for to spillere, eller

Delta i spill

for å bli med i et spill etter at den andre spillerne har valgt

alternativet

Vertsspill

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

64