Nokia 6310 - Spilltjenester og -innstillinger

background image

Spilltjenester og -innstillinger

Trykk

Meny

, velg

Spill

og

Spilltjenester

eller

Innstillinger

. Velg

Spilltjenester

hvis du vil at telefonen skal prøve å koble til WAP-sidene på Club Nokia ved hjelp av

det aktive settet med tjenesteinnstillinger.

Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til Club Nokia fra WAP-tjenesten som
har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til

Tjenester

-menyen og

aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger, se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på side
84. Prøv å koble til Club Nokia på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren for informasjon om
tilgjengeligheten for forskjellige WAP-tjenester, priser og tariffer.

Innstillinger

for å angi lyd, lys og vibrering,

Skjelving

, for spillet. Vibreringen kan slås på hvis

Vibrerende varsling

er aktivert, se Toneinnstillinger på side 60. Du kan lagre Club Nokia-

medlemsnummeret ditt,

Club Nokia ID

. Hvis du vil ha mer informasjon om Club Nokia og

spilltjenestene, kan du besøke www.club.nokia.com. Tilgjengeligheten kan variere fra land til land.