Nokia 6310 - SIM-tjenester (Meny 13)

background image

SIM-tjenester (Meny 13)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby
tilleggstjenester som du får adgang til via meny 13. Meny 13 blir bare vist hvis SIM-
kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er
tilgjengelig.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

94

Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta
kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller
andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og
nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du

Ja

i menyen 4-4-5,

Bekreft SIM-tjenester

.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller gjøre et
anrop som du kan bli fakturert for.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Data- og

faksko

mm

un

ika

sj

o

n

95

Data- og

faksko

mm

un

ika

sj

o

n