Nokia 6310 - Profiler (Meny 3)

background image

Profiler (Meny 3)

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse
lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du
profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den.

Tilgjengelige profiler er

Generell

,

Lydløs

,

Møte

,

Utendørs

og

Personsøker

.

Trykk

Meny

og velg

Profiler

. Bla til en profil og trykk

Velg

.

• Velg

Aktiver

for å aktivere profilen.

Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten ,

blar

til

profilen du vil aktivere og trykker

Velg

.

• Hvis du vil angi profilen til å være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du

Tidsbestemt

og

angir tiden. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var
tidsbestemt.

• Velg

Tilpass

for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Innstillingene kan også endres i

Toneinnstillinger

-menyen, se Toneinnstillinger på side 60. I tillegg

kan du gi en profil nytt navn,

Profilnavn

. Profilen

Generell

kan ikke gis nytt navn.