Nokia 6310 - Utseendeinnstillinger for WAP-leseren

background image

Utseendeinnstillinger for WAP-leseren

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

• Trykk

Meny

, velg

Tjenester

,

Innstillinger

og

Utseendeinnstillinger

.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

• Trykk

Valg

og velg

Utseendeinnst.

.

2. Velg

Tekstbryting

eller

Vis bilder

.

3. Velg

eller

Av

for

Tekstbryting

og

Ja

eller

Nei

for

Vis bilder

.

Når

Tekstbryting

er satt til

, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje.

Når

Vis bilder

er satt til

Nei

, vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre

hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.