Nokia 6310 - Slik stiller du inn telefonen til å motta tjenestemeldinger

background image

Slik stiller du inn telefonen til å motta tjenestemeldinger

Trykk

Meny

, velg

Tjenester

,

Innstillinger

,

Innstillinger for tjenesteinnboks

og

Tjenestemeldinger

. Hvis du

vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du

. Hvis du velger

Av

, vil telefonen ikke

motta tjenestemeldinger.