Nokia 6310 - Sikkerhetsmodul

background image

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen gir sikkerhetstjenester til WAP-relaterte programmer, og gir mulighet for bruk av
digital signatur-funksjonen i telefonen. Hvis det er en sikkerhetsmodul, er den i SIM-kortet som en
valgfri tjeneste fra tjenesteleverandøren.

Sikkerhetsmodulen hjelper til å fastslå om kortinnholdet er lest eller endret uten tillatelse. Den kan
inneholde sertifikater, samt private og felles nøkler til å håndtere sertifikatene. Sertifikatene er lagret i
sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren.