Nokia 6310 - Sikkerhetsindikator

background image

Sikkerhetsindikator

Hvis sikkerhetsindikatoren

vises under en WAP-forbindelse, er dataoverføringen mellom telefonen

og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med

IP-adresse

i

Rediger aktive

tjenesteinnstillinger

) kryptert.

Likevel betyr ikke sikkerhetsindikatoren at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren
(stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre
dataoverføringen og innholdsserveren.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

91

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er