Nokia 6310 - Angi tjenesteinnstillingene manuelt

background image

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk

Meny

, velg

Tjenester

og

Innstillinger

.

2. Velg

Aktive tjenesteinnstillinger

.

Du må aktivere settet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger
som trengs for å koble seg til en WAP-tjeneste.

3. Bla til det settet du vil aktivere og trykk

Aktiver

.

4. Velg

Rediger aktive tjenesteinnstillinger

.

Velg hver enkelt tjenesteinnstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

Innstillingsnavn

- Skriv det nye navnet til innstillingssettet, og trykk

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

82

Startside

- Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk

for

punktum og trykk

OK

.

Tilkoblingstype

- Velg

Kontinuerlig

eller

Midlertidig

.

Tilkoblingssikkerhet

- Velg

eller

Av

.

Når tilkoblingssikkerhet er

, prøver telefonen å bruke en sikker forbindelse til WAP-tjenesten.

Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble
deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til

Av

.

Databærer

- Velg

GSM-data

eller

GPRS

. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren

for informasjon om priser, tilkoblingshastighet og annen informasjon.

Disse innstillingene avhenger av hvilken databærer som er valgt:

Når

GSM-data

er valgt databærer:

Påloggingsnummer

- Skriv telefonnummeret og trykk

OK

.

IP-adresse

- Skriv adressen, trykk

for punktum, og trykk

OK

. Du får IP-adressen fra

nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Godkjenningstype

- Velg

Sikker

eller

Normal

.

Dataanropstype

- Velg

Analog

eller

ISDN

.

Datahastighet

- Velg hastigheten du vil bruke, eller velg

Automatisk

.

Automatisk

er tilgjengelig

bare hvis valgt dataforbindelsestype er

Analog

. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er

avhengig av tjenesteleverandøren.

Innloggingstype

- Velg

Manuelt

eller

Automatisk

. Hvis du velger

Automatisk

, bruker

innloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du
velger

Manuelt

, må du oppgi innloggingsinformasjonen når du oppretter en forbindelse.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

83

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

Brukernavn

- Skriv brukernavnet og trykk

OK

.

Passord

- Skriv passordet og trykk

OK

.

Når

GPRS

er valgt databærer:

GPRStilkobling

- Velg

Alltid tilkoblet

eller

Ved behov

.

Hvis du velger

Alltid tilkoblet

, blir GPRS-forbindelsen automatisk opprettet når du slår på

telefonen. Indikatoren

vises på displayet i standby-modus. GPRS-forbindelsen blir ikke

lukket når du avslutter en WAP-forbindelse.

Hvis du velger

Ved behov

, blir GPRS-forbindelsen opprettet når du kobler deg til en WAP-

tjeneste, og lukket når du avslutter WAP-forbindelsen.

GPRStilgangspunkt

- Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk

OK

.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk.
Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

IP-adresse

- Skriv adressen, trykk

for punktum, og trykk

OK

. Du får IP-adressen fra

nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Godkjenningstype

- Velg

Sikker

eller

Normal

.

Innloggingstype

- Velg

Manuelt

eller

Automatisk

. Hvis du velger

Manuelt

når

GPRS-tilkobling

er

satt til

Alltid tilkoblet

, blir

Alltid tilkoblet

-forbindelsen deaktivert.

Brukernavn

- Skriv brukernavnet og trykk

OK

.

Passord

- Skriv passordet og trykk

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

84