Nokia 6310 - Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste

background image

Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller
tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias Web-område
(www.club.nokia.com).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

81

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

Du kan også angi innstillingene manuelt. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å
få vite de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-siden
til nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.