Nokia 6310 - Se på WAP-sider

background image

Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr.
Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra en WAP-tjeneste til en annen. Følg
veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren

vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som

databærer. Hvis det kommer et innkommende (eller utgående) anrop under en GPRS-forbindelse, vises
indikatoren

øverst til høyre i displayet. GPRS-forbindelsen blir midlertidig stoppet.