Nokia 6310 - Nedlastingsinnstillinger

background image

Nedlastingsinnstillinger

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler (cookies).

En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for
eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil bli lagret til
du tømmer bufferminnet, se Bufferminnet på side 90.

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

• Trykk

Meny

, velg

Tjenester

,

Innstillinger

og

Nedlastingsinnstillinger

.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

• Trykk

Valg

og velg

Nedlastingsinnstillinger

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

88

2. Velg

Cookies

og velg

Tillat

eller

Ikke tillat

for å tillate eller hindre telefonen i å motta

informasjonskapsler.