Nokia 6310 - Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

background image

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se Sette opp

telefonen for en WAP-tjeneste nedenfor og Utseendeinnstillinger for WAP-leseren på side 87.

2. Opprett forbindelse til den aktuelle WAP-tjenesten. Se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på

side 84.

3. Begynn å bla i sidene på WAP-tjenesten. Se Se på WAP-sider på side 85.

4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til WAP-tjenesten. Se Avslutte en WAP-

forbindelse på side 86.