Nokia 6310 - Motta et bokmerke

background image

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som OTA-melding (Over The Air), trykker du

Valg

og velger

Vis

hvis du

vil se bokmerket,

Lagre

hvis du vil lagre bokmerket eller

Forkast

hvis du vil forkaste det.