Nokia 6310 - Bokmerker

background image

Bokmerker

Du kan lagre opptil 50 WAP-sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

• Trykk

Meny

, velg

Tjenester

fulgt av

Bokmerker

.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

• Trykk

Valg

og velg

Bokmerker

.

2. Bla til bokmerket du vil bruke og trykk

Valg

.

3. Velg ett av disse alternativene:

Gå til

hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

Rediger

eller

Slett

hvis du vil endre eller slette det valgte bokmerket.

Send

hvis du vil sende det valgte bokmerket til en annen telefon via SMS,

Via SMS

.

Nytt bokmerke

hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen

og navnet for WAP-siden og trykk

OK

.

Vær oppmerksom på at telefonen kan ha forhåndsinnstilte bokmerker for områder som ikke er
tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å gå inn på
dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

89

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er