Nokia 6310 - Mobile Internett-tjenester, WAP (Meny 12)

background image

Mobile Internett-tjenester, WAP

(Meny 12)

Se også WAP (Wireless Application Protocol) på side 16.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på
telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller
fare.

På WAP-sidene brukes Wireless Mark-Up Language (WML). Web-sider som bruker Hyper Text Mark-Up
Language (HTML) kan ikke vises på telefonen.