Nokia 6310 - Valg for å sende en melding

background image

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du

Valg

og velger

Sendingsvalg

.

• Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du

Send til mange

. Når du har sendt

meldingen til alle du vil sende den til, trykker du

Utført

.

• Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du

Sendingsprofil

og deretter

meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du for eksempel velger en profil du har definert som en e-postoverføring, taster du inn eller
søker i telefonboken etter mottakers e-postadresse og trykker

OK

. Skriv inn e-

posttjenestenummeret og velg

Godta

for å sende meldingen.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, se Meldingsinnstillinger på side 50.

• Hvis du vil videresende en melding til flere mottakere eller bruke en meldingsprofil, velger du

Videres.valg

og deretter

Send til mange

henholdsvis

Sendingsprofil

.