Nokia 6310 - Sette inn en bildemal i en melding

background image

Sette inn en bildemal i en melding

Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du

Valg

. Velg

Legg ved bilde

, og velg et bilde for å vise

det. Trykk

Legg v.

hvis du vil sette inn bildet i meldingen.

Indikatoren

øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en

melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du

Valg

og velger

Forhåndsvis

.