Nokia 6310 - Tekst- og bildemaler

background image

Tekst- og bildemaler

Trykk

Meny

, velg

Meldinger

og

Maler

. Listen over tekstmaler, vist med

, og bildemaler, vist med

,

vises.

Telefonen tibyr 10 bildemeldingsmaler. Du kan også lagre nye bilder i mappen

Maler

. Du finner flere

bilder på Nokia-webområdet http://www.club.nokia.com.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller
tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise
bildemeldinger.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

47

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

• Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en

bildemelding enn en tekstmelding.

• Siden bildemeldinger lagres i telefonminnet, kan du ikke vise dem hvis du bruker SIM-kortet med en

annen telefon.