Nokia 6310 - Redigering av tjenestekommandoer

background image

Redigering av tjenestekommandoer

Trykk

Meny

, velg

Meldinger

og

Redigering av tjenestekommandoer

. Tast inn og send

tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for
nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.